Dewan Syari’ah
Dr. H. Bunyana Sholihin, M. A.
Dr. H. Syamsul Hilal, M. Ag.
Badan Pengawas
H. Muhammad Fatchi, S. E.
H. Edison Hadjar, S. E.
Badan Pengurus
Ketua : Drs. H. M. Ashuri, M. Pd.
Wakil Ketua : Eko Budi Sulistio, S. Sos., M. AP.
Wakil Ketua : Sigit Atmojo, S. Pd.
Wakil Ketua : Sefti Handayani, A. Md.
Sekretaris : Banun Amariyah, S. Ag.
Anggota : Dra. Hj. Gusmalina, M. Sos. I.
Rizal Nur Syafii, S. T.
Badan Pelaksana/Eksekutif
Manajer Area : Banun Amariyah, S. Ag.
Staf Sekretariat dan Administrasi: Ayu Nurfitriani, S. Ag.
Staf Keuangan: Nisa Rahmania
Front Office: Mir’atun Aulia, S. Pd.
Staf Penghimpunan dan Program: Jeni Rahmawati, S. I. P.
Staf Desain dan Media Digital: Alla Udin Faris Afif

Staf Marketing dan Publikasi: Akmal Faiz Abdillah (Freelance)